HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Phòng kĩ thuật
 • Phòng kinh doanh
  • Tel: (+842-8) 3597 0416

   Fax: (+842-8) 3597 0417

   Hotline: 09 3737 4433

  Tuyển dụng

  Tin tuyển dụng nhân sự
  Thứ hai, 09:57Ngày 01/05/2017

  1.    Chức danh tuyển dụng : Trưởng phòng – Phó Giám đốc Sản xuất

   

   -     Thuộc Bộ phận: Sản xuất

  -      Số lượng cần tuyển dụng: 01

  -      Điều kiện tuyển dụng : Đã từng đảm nhận chức vị tương đương 3 năm

  -      Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -      Thời gian tiếp nhận hồ sơ : 01/05/2018 đến hết 30/06/2018

  -      Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Giám đốc, TPNS

  -      Thời gian phỏng vấn: 

  2.    Chức danh tuyển dụng : Kỹ sư điện

  -     Thuộc Bộ phận: Sản xuất

  -     Số lượng cần tuyển dụng: 01

  -      Điều kiện tuyển dụng: Cử nhân Điện, Kinh nghiệm trên 3 năm

  -      Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -      Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Giám đốc, TPNS

  -      Thời gian phỏng vấn:

  3.    Chức danh tuyển dụng : Kỹ sư Cơ khí

  -      Thuộc Bộ phận: Sản xuất

  -      Số lượng cần tuyển dụng: 01

  -      Điều kiện tuyển dụng: Cử nhân Cơ khí, Kinh nghiệm trên 3 năm

  -      Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -      Thời gian tiếp nhận hồ sơ : 01/04/2018 đến hết 30/05/2018

  -      Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Giám đốc, TPNS 

   

  4.    Chức danh tuyển dụng : Thủ kho

   

   -    Thuộc Bộ phận: Kế toán.

  -     Số lượng cần tuyển dụng: 01

  -     Điều kiện tuyển dụng: Trung cấp kế toán, Nam, trên 1 năm kinh nghiệm

  -     Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -     Thời gian tiếp nhận hồ sơ : 01/04/2018 đến hết 30/05/2018

  -     Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Kế toán, TPNS, Giám đốc

  -     Thời gian phỏng vấn:

  5.    Chức danh tuyển dụng : Công nhân Cơ khí

  -    Thuộc Bộ phận: Sản xuất

  -    Số lượng cần tuyển dụng: 10

  -    Điều kiện tuyển dụng : Trung cấp Cơ Khí, có kinh nghiệm trên 1 năm

  -    Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -    Thời gian tiếp nhận hồ sơ : 01/05/2018 đến hết 30/06/2018

  -    Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Quản đốc, TPNS

  -     Thời gian phỏng vấn :

  6.    Chức danh tuyển dụng : Công nhân điện

   

   -    Thuộc Bộ phận: Sản xuất.

  -     Số lượng cần tuyển dụng: 05.

  -     Điều kiện tuyển dụng : Trung cấp điện, có kinh nghiệm trên 1 năm

  -     Nơi cung cấp nguồn nhân lực : Web www.tdl-tech.vn

  -     Thời gian tiếp nhận hồ sơ : 01/05/2018 đến hết 30/06/2018

  -     Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn : Quản đốc, TPNS

  -     Thời gian phỏng vấn : 

  TOP